ZAGREB, 18.03.2020. – Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za projekt „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ odobrena su sredstva u iznosu od 3.902.617,14 HRK u sklopu Poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju iz Europskoga socijalnog fonda“ iz Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“. Ugovori su uručeni 09. ožujka 2020. za 28 projekata ukupne vrijednosti 99,4 milijuna kuna. 

Projektima će se provoditi aktivnosti unapređenja kvalitete stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja uz rad, što će omogućiti stjecanje praktičnih vještina za rad hrvatskih studenata i povećati njihovu zapošljivost.

Cilj projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ je pružanje podrške povećanju zapošljivosti studenata Šumarskog fakulteta na tržištu rada putem omogućavanja stjecanja praktičnih vještina za rad kroz unapređenje i provedbu stručne prakse. Studenti će kroz ovaj projekt steći praktične vještine i znanja, kao i prvo radno iskustvo sudjelovanjem u aktivnostima koje se temelje na rješavanju stvarnih problema u sektoru. Studenti šumarstva i drvne tehnologije će edukacijom kroz stručnu praksu u vidu mentoriranog praktičnog rada na fakultetu, grupne višednevne terenske nastave u tvrtkama i parkovima prirode te individualne prakse u tvrtkama u trajanju od mjesec dana steći dodatne vještine za uspješnije uključivanje na tržište rada.

Projektom će se također omogućiti i opremanje računalne učionice, nabavu specijalnog softvera za vođenje proizvodnje te opremanje radionice za stručnu praksu za studente drvne tehnologije. Uz postojeći suvremeni 5-osni CNC stroj, te 3D skener i printer, studenti će od sada imati priliku koristiti i laserski uređaj za graviranje i rezanje i niz drugih strojeva pomoću kojih će ne samo praktično učiti nego će moći izrađivati modele i prototipove proizvoda.

Partneri na projektu, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i Drvni klaster Slavonski hrast, će dodatno pomoći u ostvarivanju kontakta s poslodavcima i provedbi projektnih aktivnosti.

na vrh