„Pronađi posao u drvnom sektoru!“ projekt je Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST pokrenut u partnerstvu s Područnim uredom Vinkovci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Vukovarsko-srijemskom županijom i Zajednicom kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije.

Ukupna vrijednost projekta je 1.346.649,70 HRK. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11 %) i iz Inicijative za zapošljavanje mladih (91,89 %) u ukupnom iznosu od 1.346.649,70 HRK.

Ciljanu skupinu projekta čine mlade osobe do 29 godina koji ispunjavaju sljedeće NEET uvjete:

 • nisu u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja,
 • nisu zaposleni,
 • nisu u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 4 mjeseca prije ulaska u projektne aktivnosti.

Cilj projekta je provedba aktivnosti dosega i obrazovanja 30 neaktivnih NEET osoba (20 neaktivnih NEET osoba mlađih od 25 godina i 10 neaktivnih NEET osoba u dobi od 25 do 29 godina) na području Vukovarsko-srijemske županije te poticanje njihovog zapošljavanja ili samozapošljavanja u drvnom sektoru.

Projekt stavlja naglasak na potrebe tržišta rada drvnog sektora i na sinergiju drvnog sektora s lokalnim folklorom kroz finalne proizvode od drva, njihovom proizvodnjom, marketingom i prodajom kao tradicijskih proizvoda s kulturnom vrijednosti gdje i šumarstvo i drvna industrija bazirani na vrijednom sirovinskom potencijalu i kulturna baština kao veliki turistički i marketinški potencijal predstavljaju priliku za mlade i kreativne osobe.

Mjerljivi ishodi projekta:

 1. 30 izrađenih individualnih planova aktivnosti s ciljem aktivacije NEET osoba radi uključivanja u zapošljavanje, osposobljavanje ili daljnje formalno obrazovanje,
 2. Provedeni ciljani programi – jednodnevni studijski posjet u svrhu aktivacije i privlačenja osoba u aktivnost i aktivno traženje posla za 30 pripadnika ciljane skupine,
 3. Provedena 5-dnevna radionica za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina za 30 pripadnika ciljane skupine,
 4. Provedena usluga mentorstva za 30 pripadnika ciljane skupine,
 5. 30 pripadnika ciljane skupine sudjelovali u radionicama/informiranju o kretanjima na tržištu rada,
 6. 30 pripadnika ciljane skupine uključeni u verificirane programe obrazovanja odraslih,
 7. 10 pripadnika ciljane skupine uključeni u aktivnosti razvoja poduzetničkih vještina i aktivnosti razvoja poslovnih ideja putem online edukacije „Postani poduzetnik“,
 8. Izraženi promotivni materijali i provedene promotivne aktivnosti.

Vrijeme trajanja projekta je 24 mjeseca (16.07.2021. – 16.07.2023.).

Pripadate NEET skupini i ispunjavate sve navedene uvjete projekta ili znate nekoga tko bi bio idealan kandidat za sudjelovanje u projektnim aktivnostima? Javite nam se!

Kontakt:

Voditeljica projekta: Ana Škrabo

e-mail: projekt.pronadi.posao@gmail.com

Telefon: +385 99 4015 945

Facebook: Pronađi posao u drvnom sektoru!

Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST

na vrh