U organizaciji Steinbeis-Europa-Zentrum, KIC InnoEnergy i fokus.energie u Karlsruheu je održana  konferencija “Connect Ideas2Business 2016“.

Na konferenciji je Ivan Perković, pomoćnik Uprave za logistiku u Spačvi d.d. s Ivanom Ambrošem, voditeljem Odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje Agencije za razvoj HRAST i menadžerom Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST i Mihajlom Nagyem, savjetnikom direktora Eko-sustava d.o.o. predstavio inovativnu ideju iz područja obnovljivih izvora energije.

Predstavljanje projektne ideje je dio provedbe projekta Danube-INCO.NET i projektne aktivnosti uspostave Dunavskog centra za prijenos tehnologija (Danube Transfer Centre). Partner na projektu je Eko-sustav d.o.o.

Na konferenciji su održane prezentacije inovativnih ideja iz Njemačke i drugih država EU u cilju  povezivanja sudionika radi stvaranja novih poslovnih kontakata. Sadržaj konferencije je bio vezan za teme energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, pohrane energije, energije iz biokemijskih goriva, pametnih i efikasnih zgrada i gradova, pametnih energetskih mreža i drugih čistih tehnologija.

Više informacija o konferenciji i o projektu Danube-INCO.NET je dostupno na web stranicama www.connectideas2business.org i http://danube-inco.net/.

na vrh