U okviru provedbe projekta Danube-INCO.NET i projektne aktivnosti uspostave Centra kompetencija SLAVONSKI HRAST kao člana mreže dunavskih centara za prijenos znanja i tehnologija (Danube Transfer Centre) 3. svibnja je održana edukacija za upravljanje institucijom za prijenos znanja i tehnologija.

Edukacija je održana u sjedištu Steinbeis-Europa-Zentrum u Karlsruheu, a na njoj su sudjelovali Ivan Ambroš, voditelj odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje Agencije za razvoj HRAST d.o.o. i menadžer Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST i Mihajlo Nagy, savjetnik direktora Eko-sustava d.o.o.
4. svibnja su održani sastanci s predstavnicima Drvnog klastera proHolz u Ostfildernu i Centra kompetencija za drvo Baden-Württemberga u Biberachu. Predstavljene su aktivnosti i projekti Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST, a nakon međusobnog upoznavanja i razmjene iskustava, definirana su područja od zajedničkog interesa i dogovorena je suradnja na budućim projektima uz koordinaciju Steinbeis-Europa-Zentrum.

Partner na projektu Danube-INCO.NET je Eko-sustav d.o.o., a više informacija o samom projektu je dostupno na web stranici projekta http://danube-inco.net/.

na vrh