Od  ponedjeljka 26.09. do petka 30.09. 2016. godine Drvni klaster SLAVONSKI HRAST u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Vukovar, Agencijom za razvoj HRAST i Vukovarsko-srijemskom županijom bio je domaćin poljskoj delegaciji iz drvnog sektora koju je predvodio Rafał Gruszczyński iz Poljske gospodarske komore za drvnu industriju.

U okviru posjeta obišli su Šumarski muzej u Bošnjacima gdje su se upoznali s bogatom povijesti šumarstva i tradicijom obrade drveta, osobito hrasta. U srijedu, 28.09. održana je Poljsko-hrvatska drvoprerađivačka konferencija s poslovnim razgovorima koju su organizirali HGK ŽK Vukovar i Drvni klaster SLAVONSKI HRAST, a tijekom jednotjednog boravka u našoj županiji obišli su lokalne drvoprerađivače i posjetili tvrtke članice klastera: Efektiv, Zelac, Šiška, Šišarka, Alpiaviation, Akord i Spačvu.

Posjet je nastavak izvrsne suradnje Vukovarsko-srijemske županije i Velikopoljskog vojvodstva, koja je posebno intenzivna u drvnom sektoru. Kao rezultat posjeta, dogovorena je suradnja između poljskih i hrvatskih drvoprerađivačkih tvrtki na konkretnim projektima, posebno u razvoju novih proizvoda i zajedničkom izlasku na tržišta trećih zemalja.

na vrh