U okviru provedbe projekta Danube-INCO.NET i projektne aktivnosti uspostave Dunavskog centra za prijenos tehnologija (DTC), 19. i 20. srpnja 2016. godine održana je Triple helix konferencija o bioekonomiji (Triple Helix Conference on Bio-based Economy – Supporting the development of bio-based economy partnerships in the Danube Region through a triple-helix approach). Prezentaciju na temu “Primjena Triple helix koncepta u razvoju drvnog sektora Vukovarsko-srijemske županije”, održao je Ivan Ambroš, menadžer Drvnog klastera i voditelj Odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje Agencije HRAST. Na konferenciji je ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. kao partnera na projektu Danube-INCO.NET sudjelovao i Mihajlo Nagy, savjetnik direktora.

“Triple-helix konferencija o bioekonomiji” je jedna od ključnih aktivnosti u okviru provedbe Danube-INCO.NET projekta, čiji je glavni cilj, prema triple helix modelu, podržati suradnju sveučilišta, poslovnog sektora i javne uprave, kako bi se poboljšao i uspostavio razvoj bioekonomije i partnerstva u ciljanim zemljama, rješavanje društvenih izazova u području sigurnosti opskrbe hranom, održive poljoprivrede i šumarstva, istraživanje voda i energije te gospodarstva.

Na konferenciji su također održani plenarni okrugli stol i tri paralelne sesije (o tematici hrana, materijali i zaštita okoliša, tehnologije i energije) tijekom prvog dana, dok su drugi dan održani sastanci između predstavnika poslovnog sektora, javne uprave i sveučilišta u cilju pronalaženju partnera za nadolazeće EU natječaje.

Više informacija o projektu Danube-INCO.NET je dostupno na web stranici projekta (http://danube-inco.net/).

na vrh