Početkom siječnja 2022. godine u okviru projekta Pronađi posao u drvnom sektoru! započeo je  verificirani program obrazovanja „Rukovatelj/ica strojevima za primarnu i sekundarnu obradu drva“.

Program obrazovanja se sastoji od sljedećih nastavnih cjelina:

  1. Vrste, građa, svojstva i zaštita drveta,
  2. Primarna obrada drva,
  3. Sekundarna obrada drva,
  4. Zaštita na radu,
  5. Praktična nastava.

Teorijski dio programa osposobljavanja proveli su predavači iz Učilišta Modus, a nakon odslušanog teorijskog dijela i uspješno položenog ispita, šest polaznika odradilo je svoju praktičnu nastavu koja je dio nastavnog plana programa obrazovanja. Uz stručno vodstvo mentora kod drvoprerađivača Spačva d.d. i Šiška d.o.o. polaznici su imali priliku naučiti rukovati strojevima za primarnu i sekundarnu obradu drva, razlikovati vrste i građu drva, pripremiti strojeve za siguran i pravilan rad, primijeniti osnovne potrebne radne postupke u obradi drva, ali i dokazati se poslodavcima te pronaći mjesto za sebe u drvnom sektoru!

Add Comment

na vrh