Projektni tim projekta Wood4STEM od 28. do 30. lipnja 2021. godine sudjelovao je na studijskom putovanju u Graz, u svrhu učenja najboljih praksi u približavanju šumarstva i drvne tehnologije krajnjim korisnicima.

Tijekom studijskog posjeta članovi projektnog tima posjetili su: CoSA – centar znanstvenih aktivnosti,  ZOOM dječji muzej, Naturwelten Steiermark i Park šumu Hochreiter.

CoSA – Centra znanstvenih aktivnosti je znanstveni centar koji je posvećen prvenstveno prirodnim znanostima i tehnologiji, a namijenjen mladima od 12 i više godina. Centar kroz svoje aktivnosti nastoji na jednostavan način približiti znanost i tehnologiju svim uzrastima, potaknuti posjetitelje da na kreativan način pristupe rješavanju problema, a time i potaknuti mlade ljude da se odluče za karijeru STEM području. Posjetom CoSA projektni tim imao je prilike vidjeti inovativne načine popularizacije i načina rada u STEM području.

ZOOM dječji muzej organizira razne programe u obliku praktičnih izložbi za djecu na kojima djeca mogu saznati zanimljive činjenice o drvetu kao što su: Kako drvo zapravo postaje drvo i kako izlazi iz šume? Kako drvo izgleda pod mikroskopom? Koji poslovi imaju veze s drvetom? Što se može napraviti od drveta? Zašto drvo nije dobro samo za klimu u zatvorenom prostoru, već i za klimu diljem svijeta? Također na praktičnim i interaktivnim radionicama koje održava muzej djeca rade s drvetom, isprobavaju razne alate u bradi drva i sami stvaraju nove predmete od drveta. Prilikom posjeta projektni tim imao je priliku vidjeti zanimljivi prikaz rasta drveta kroz godine, te iz primjera dobre prakse usvojiti nova znanja i vještine u poučavanju STEM-a koja će primijeniti u izradi kurikuluma i prilikom provedbe radionica koje će se provoditi u okviru projekta.

Projekti tim posjetio je i Park šumu Hochreiter, koja se nalazi izravno na Teichalmstraße u prekrasnom parku prirode Almenland u Štajerskoj. Almenland je poznat po bujnim zelenim pašnjacima, ležernim pješačkim stazama i prekrasnim šumama. Usred ovog prirodnog kompleksa djeca i odrasli imaju priliku osobno upoznati šumu i njene stanovnike.

Također prilikom studijskog putovanja u Austriju projektni tim projekta Wood4STEM obišao je i Drvni klaster Štajerske koji je ujedno i najveći drvni klaster u Europi. Prilikom posjeta klasteru članovi projektnog tima osnažili su svoje kapacitete i znanja kako na zanimljiv i inovativan način djeci od najranijih uzrasta približiti šumarstvo, drvnu tehnologiju, potrajno gospodarenje šumama, a sve u svrhu da šumom bogata područja budu na dobrobit stanovništva kako u ekonomskom pogledu tako i u pogledu zdravog života.

Add Comment

na vrh