Uspješno provedene radionice za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina za 3. grupu polaznika. Na radionicama Centra za posao koje je provodila predavačica Suzana Vukoja polaznici projekta “Pronađi posao u drvnom sektoru!” učili su o važnostima suradnje i timskog rada, usavršili su svoje komunikacijske, prezentacijske, pregovaračke i druge vještine koje će im pomoći pri traženju posla i predstavljanju budućim poslodavcima. Također na radionicama su izradili i životopis te su naučili pisati zamolbu za posao.

na vrh