Šume su obnovljivi prirodni resurs jer se prirodnim procesima u relativno kratkom vremenu obnavljaju tako da ih čovjek može održivo koristiti. Prema aktualnim hrvatskim propisima, šume i šumska zemljišta su dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Vrijednost šuma kao obnovljivog prirodnog resursa za čovjeka je mnogostruka. Šume reguliraju klimatske prilike, štite tlo od erozije, reguliraju slivna područja i lokalne hidrološke sustave, a znatno utječu i na kvalitetu zraka i voda. Šume u Republici Hrvatskoj ispunjavaju gospodarsku, ekološku i društvenu funkciju tj. sve funkcije održivog razvoja.

Korištenjem biomase osiguravamo održivi razvoj našeg okoliša jer se u atmosferu otpušta onoliko CO2 koliko ga je biljka primila tijekom života u procesu fotosinteze.

Peleti

Peleti su efikasan izvor topline prvenstveno jer sadrže vrlo nizak stupanj vlage i pepela. Drveni peleti nastaju iz drva i bez aditiva. Najlakše ih je opisati kao drveni proizvod valjkastog oblika promjera od približno 6 milimetara.

Fosilna goriva su dugo vremena bila glavni izvor energije na Zemlji, da bi se čovječanstvo polako okrenulo vodi i Suncu kao poželjnijim izvorima energije zbog ekološke prihvatljivosti. Ipak, znanstvenici su otkrili još jedan, obnovljiv, ali i ekološki prihvatljiv izvor energije do kojeg se može doći vrlo lako, a to je drvna biomasa. Drvna biomasa je mnogo prihvatljiviji izvor energije od primjerice fosilnih goriva pa su stoga peleti postali hit u Europskoj uniji, ali i Hrvatskoj kroz protekla dva desetljeća.

Peleti su biogorivo visoke ogrjevne moći koje je itekako efikasno za proizvodnju toplinske i električne energije, s dodatnom, a možda i najvažnijom napomenom kako su oni potpuno ekološki prihvatljivi.

Sve veći broj ljudi otkriva sve prednosti peleta i okreću se ovom biogorivu koje ne sadrži teške metale kao sredstvo za grijanje. Prema nekim podacima, stanovnici Europske unije godišnje za potrebe grijanja potroše 11 milijuna tona peleta, a prateći trendove, nedvojbeno je kako će se u sljedećih 10 godina potrošnja povećati pa čak i utrostručiti. Osim toga, efikasnost peleta je gotovo stopostotna što jamči odlično zagrijavanje prostorija, čak i do tri puta brže nego pri uporabi primjerice fosilnih goriva.

Na kraju, ono što je vrlo važno je dugoročna isplativost. Peleti svakom sljedećom godinom postaju sve isplativiji i razlike u računima su sve vidljivije. Zbog toga je  sasvim jasno da su peleti budućnost kada je u pitanju energija kućanstava.

www.spacva.hr

na vrh