Danas u okviru projekta Pronađi posao u drvnom sektoru! održan je studijski posjet Centru kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj koji je smješten u novoizgrađenom Drvno-tehnološkom centru Slavonski hrast u Gradištu. Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast strateški je projekt inovacijske infrastrukture Vukovarsko-srijemske županije izgrađen kao odgovor na potrebe drvnog sektora, a sam centar opremljen je najsuvremenijom opremom za obradu drva i izradu prototipova u ovom dijelu Hrvatske.

Polaznike projekta s radom Centra kompetencija d.o.o. upoznao je direktor Ivan Ambroš, a obilazak strojeva i demonstraciju njihova rada proveo je voditelj Odjela tehnologija Mijo Ćošković. Prilikom posjeta Centru kompetencija polaznici su imali priliku vidjeti proces graviranja drva, CNC uređaj, kao i ostale strojeve za primarnu i sekundarnu obradu drva, a osim toga obišli su i 3D laboratorij u kojem će i sami u okviru programa osposobljavanja „Specijalist 3D tehnologija“ odrađivati praktičan dio nastave.   

Također u okviru studijskog posjeta održano je i informiranje o kretanjima na tržištu rada koje je vodila Ivana Parat ispred projektnog partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Vinkovci.

Voditeljica projekta Ana Škrabo predstavila je Drvni klaster SLAVONSKI HRAST i projekt Pronađi posao u drvnom sektoru! kao i druge EU projekte klastera važne za razvoj drvnog sektora u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Add Comment

na vrh