U prostorima Male vijećnice Vukovarsko-srijemske županije, 27. rujna 2021. godine, održan je prvi sastanak projektnog tima „Pronađi posao u drvnom sektoru!“ . Nositelj projekta je SLAVONSKI HRAST drvni klaster, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija i Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije.

Vrijednost projekta je 1.346.649,70 HRK, a u cijelosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na aktivaciju mladih osoba do 29 godina, koji nisu zaposleni, nisu u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja te nisu u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje najmanje 4 mjeseca prije ulaska u projekte aktivnosti koji čine NEET skupinu.  

Provedbom projekta osnažit će se NEET osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada i usmjeriti u drvni sektor kao tradicionalnom sektoru snažno povezanom s kulturnom baštinom i folklorom čiji su finalni proizvodi od drva neizostavan dio. 

Glavne teme prvog sastanka projektnog tima bile su: predstavljanje projekta i do sada provedenih aktivnosti, definiranje toka i dinamike aktivnosti kroz ugovoreni projekt te važnost projekta za Vukovarsko-srijemsku županiju.

Ispred nositelja projekta nazočne je pozdravio Mijo Ćošković, zamjenik predsjednika Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST, a na sastanku su sudjelovali i menadžer Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST dr. sc. Ivan Ambroš, predstavnici projektnih partnera župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić, predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Vinkovci Dražen Jerković i predsjednik Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije Andrija Matić.

Voditeljica projekta Ana Škrabo održala je informativnu prezentaciju o projektu i predstavila aktivnosti koje su do sada provedene kao i planirane u sljedećem kvartalu u suradnji s projektnim timom kojeg čine Matej Đurković i Krešimir Mišić ispred Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST te Vinka Penić ispred Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije.

Add Comment

na vrh