Dana 20. svibnja 2022. godine u Maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima održan je 2. sastanak projektnog tima Pronađi posao u drvnom sektoru! kojem su nazočili predstavnici nositelja – SLAVONSKI HRAST drvni klaster i partnera projekta – Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vinkovci, ZAKUD Vukovarsko-srijemske županije.

Voditelji projekta Ana Škrabo i Matej Đurković održali su informativnu prezentaciju s ciljem informiranja o do sada provedenim aktivnostima projekta, završenim edukacijama za 1. grupu polaznika, do sada ostvarenim pokazateljima te planu provedbe aktivnosti za sljedeće razdoblje koje će provesti u suradnji s ostalim članovima projektnog tima kojeg čine Krešimir Mišić ispred Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST i Vinka Penić ispred ZAKUD-a Vukovarsko-srijemske županije.

Cilj projekta Pronađi posao u drvnom sektoru! je provedba aktivnosti dosega i obrazovanja 30 neaktivnih NEET osoba (20 neaktivnih NEET osoba mlađih od 25 godina i 10 neaktivnih NEET osoba u dobi od 25 do 29 godina) na području Vukovarsko-srijemske županije te poticanje njihovog zapošljavanja ili samozapošljavanja u drvnom sektoru. U projektnim aktivnostima do sada je sudjelovalo 10 polaznika ciljane skupine koji su usavršili svoje vještine i kompetencije potrebne na tržištu rada, te uspješno završili verificirane programe obrazovanja učilišta Modus i Callidus.  

Add Comment

na vrh