Land of the Oaks

Land_of_the_Oaks

Na Otvorenim danima EU regija i gradova u Bruxellesu, koji su se održavali od 12. do 15. listopada 2015. godine, Vukovarsko-srijemska županija i Drvni klaster SLAVONSKI HRAST predstavljeni su u posebnom izdanju časopisa The Parliament Magazine Regional Review https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/magazines/regional-review-october-2015

Vukovarsko-srijemska županija je predstavljena kao zemlja hrasta („LandoftheOaks“). Spačvanski bazen najveći je kompleks nizinskih šuma hrasta u Hrvatskoj i Europi sa svjetski poznatim i priznatim slavonskim hrastom. Otočke Lože i Virovi, vinkovački Kunjevci , Šumarski muzej u Bošnjacima samo su dio jedinstvenog bogatstva i duge tradicije šumarstva na ovim prostorima.

Drvni klaster SLAVONSKI HRAST koji je osnovan 2010. godine na inicijativu župana Bože Galića, danas ima 31 članicu među kojima je i najveći hrvatski proizvođač furnira Spačva, dva najveća hrvatska proizvođača peleta Šišarka i Spačva, a najuspješniji su finalni proizvodi upravo vrata, podovi, laki zrakoplovi, namještaj, furnir i pelet.

Uz podršku Vukovarsko-srijemske županije i Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. Klaster djeluje s misijom održivog razvoja, zaštite okoliša i povećanja konkurentnosti drvnog sektora učinkovitim korištenjem vrijednog šumskog resursa.

Nova redizajnirana web stranica klastera dostupna je na: www.slavonski-hrast.com , a klaster je prisutan i na društvenim mrežama: Facebook, Twitter, Linkedin i Youtube.

www.vusz.hr