Šumarski fakultet i Hrvatski šumarski institut primljeni u klaster

Skupstina4 Skupstina3

Na Skupštini Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog jednoglasno su primljeni u članstvo.

U prostorijama gradske vijećnice Grada Otoka, u središtu Spačvanskog bazena – najveće šume hrasta u Europi, 16. prosinca je održana redovna skupština Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST. Sjednicu je vodio Josip Faletar, predsjednik Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST, a pozdravne govore su održali i Ivan Rimac, direktor Agencije za razvoj HRAST d.o.o. u ime župana Vukovarsko-srijemske županije, Vinka Ivanković, predsjednica HGK-Županijske komore Vukovar, prof. dr. sc. Stjepan Pervan, prodekan za nastavu Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Tomislav Dubravac predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma Hrvatskog šumarskog instituta i domaćin gradonačelnik Grada Otoka, Josip Šarić.

Prema dnevnom redu menadžer Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST Ivan Ambroš je predstavio rezultate rada u 2015. i plan rada za 2016. godinu. U suradnji s Agencijom za razvoj HRAST d.o.o., Eko-sustavom d.o.o. i Vukovarsko-srijemskom županijom, Drvni klaster SLAVONSKI HRAST je 2015. godini sudjelovao u provedbi 3 EU projekta, prijavljeno je 18 projekata, a u pripremi je trenutno 14 projektnih prijava, što je samo dio aktivnosti klastera. Nakon predstavljanja Šumarskog fakulteta iz Zagreba i Hrvatskog šumarskog instituta iz Jastrebarskog, obje su institucije jednoglasno primljene u članstvo.

S novim članicama, Drvni klaster SLAVONSKI HRAST okuplja ukupno 33 člana – 23 drvoprerađivača, 5 predstavnika JLP(R)S, 2 razvojne agencije i 3 obrazovne institucije. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu http://www.sumfak.unizg.hr je međunarodno prepoznatljiva institucija u školovanju visokostručnih kadrova za potrebe šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja. Ove godine slavi 117 godina postojanja. Hrvatski šumarski institut u Jastrebarskom http://www.sumins.hr je javna znanstvena institucija koja ove godine slavi 70 godina uspješnog djelovanja i 250 godina hrvatskog šumarstva, a u Vinkovcima ima i svoju ispostavu – Centar za nizinske šume.

Misija Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST je održivi razvoj, zaštita okoliša i povećanje konkurentnosti šumarstva i drvne industrije učinkovitim korištenjem vrijednog šumskog resursa. Ključnu ulogu pri tome ima prijenos znanja i tehnologija, uz pomoć dvije najznačajnije znanstveno-istraživačke institucije u šumarstvu i drvnoj tehnologiji u Republici Hrvatskoj – Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog šumarskog instituta iz Jastrebarskog.

Čestitamo novim članicama!