Održana radionica ŽRS za drvni sektor

Bozo_Galic  20151027_114410

U Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima u nazočnosti župana Bože Galića, održana je radionica tematske radne skupine za šumarstvo i drvnu industriju u okviru izrade županijske razvojne strategije.

Vukovarsko-srijemska županija je u svibnju 2015. godine započela izradu Županijske razvojne strategije (ŽRS) za razdoblje do 2020. godine. Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske definirani su ključni dionici i njihove uloge u regionalnom razvoju RH te je sukladno navedenom, regionalni koordinator izrade Županijske razvojne strategije Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. u suradnji s lokalnim i regionalnim dionicima.

U rujnu 2015. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, gdje je navedena metodologija odnosno opisan proces izrade i pripreme pojedinih dijelova ŽRS-a.

Sukladno metodologiji, faza koja predstoji u izradi ŽRS uključuje definiranje vizije, ciljeva, prioriteta i mjera te razvojnih potencijala i potreba županije. Osim predstavnika Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. i Vukovarsko-srijemske županije, na radionici su sudjelovali i predstavnici Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST, Hrvatskih šuma, HGK Vukovar, Šumarskog fakulteta, Hrvatskog šumarskog instituta, Centra za nizinske šume Hrvatskog šumarskog instituta, Drvodjelske tehničke škole, Grada Otoka, LAR Vjeverica, TINTL-a, Eko-sustava d.o.o., Spačve d.d., Šiške d.o.o., Šišarke d.o.o., Alpi-aviation d.o.o., Špurga d.o.o., Dom-parket d.o.o. i drugih.

www.ar-hrast.hr